Home

gurugraphic | portfolio & blog

Welkom op de website. Mijn naam is Guus Ruijten en ik ben een grafisch vormgever en illustrator in de regio Zwolle. Op de info-pagina staat wat meer informatie over mijzelf. Verder kun je bij kwatsch mijn zelfgemaakte cartoons bekijken. De laatste tijd ben ik er niet aan toegekomen om nog nieuwe te maken, maar als die er zijn zie je ze hier. Onder portfolio vind je alle ontwerpen en illustraties en in de shop kun je een deel van mijn ontwerpen kopen. Contact kun je gebruiken voor vragen.

Volg mij op facebook, instagram, twitter en linkedin.

gurugraphic | portfolio & blog

Wat betekent gurugraphic eigenlijk? Het is een samenvoeging van Guus ruijten en grafisch. Het lijkt een beetje op geografisch en gaat in die zin om een omgeving voor mijn werk.

guru

goe·roe (de; m,v; meervoud: goeroes)

  • (godsdienst)onderwijzer
  • leermeester, gezaghebbende, leider
  • Gu(us) Ru(ijten)

graphic

gra·fisch (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)

  • grafisch, m.b.t. tekenen, schrijven, drukken
  • treffend, levendig: a graphic description
  • graphic designer: grafisch ontwerper
gurugraphic | portfolio & blog

gurugraphic | portfolio & blo

gurugraphic