Info

guru

goe·roe (de; m,v; meervoud: goeroes)

  • # (godsdienst)onderwijzer [*]
  • # leermeester, gezaghebbende, leider [*]
  • # Gu(us) Ru(ijten) [**]

graphic

gra·fisch (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)

  • # grafisch, m.b.t. tekenen, schrijven, drukken
  • # treffend, levendig: a graphic description
  • # graphic designer: grafisch ontwerper

meGuus Ruijten

Idioot met potlood, pen en digitaal: allemaal.
Artistiek autodidact.
Zonderlinge zuiderling, leuke limburger.
Beetje vreemd maar wel ok.

[*] Volgens Van Dalen
[**] Volgens mij